Neboj sa volať o pomoc. Nie si v tom sám!

12. júna 2020
2962
 

Pandémia koronavírusu svojim spôsobom zasiahla každého z nás. Pre niekoho budú najväčšie straty tie ekonomické, no zabúdať netreba ani na naše zdravie. Nadácia Orange pokračuje v reakcii na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu a v spolupráci s Ligou za duševné zdravie, Linkou detskej istoty a Občianskym združením IPčko, upozorňuje na alarmujúce štatistiky nášho duševného zdravia. 

Počas trvania krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sme sa všetci stretli s obmedzeniami a strachom o zdravie. Oveľa väčší dopad však môžu posledné mesiace zanechať na našom psychickom zdraví. Nadácia Orange sa preto spolu s linkami pomoci rozhodla zmierniť negatívne dôsledky podporou Iniciatívy duševného zdravia.

„V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať. Duševné zdravie potrebuje našu pomoc viac ako inokedy, “ reaguje na aktuálnu potrebu Andrea Ungvölgyi z Nadácie Orange. „

Na Slovensku sa lieči 350 000 ľudí na psychiatrické diagnózy  

Na Slovensku sú duševné choroby vážnym problémom, no nevenuje sa im dostatočná pozornosť. Na psychiatrické diagnózy sa u nás lieči 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou. Na psychologickú podporu a krízovú intervenciu máme reálne 3 non-stop linky.  V Českej republike je bez ohľadu na pandémiu štandardne 23 liniek dôvery.

Tri najväčšie linky pomoci sa spojili, aby upozornili verejnosť aj štát na dôležitosť krízových liniek pomoci v dnešnom komplikovanom svete. Systémová osveta a zachytávanie psychických tráum jednotlivcov, skôr ako sa stanú chronickými problémami, je veľmi dôležitou zložkou prevencie. Iniciatíva preto poukazuje predovšetkým na to, že emocionálna a psychologická podpora obyvateľov Slovenska je v alarmujúcom stave. „Za desať dní sme mali toľko kontaktov ako za uplynulý mesiac. Po uvoľnení pravidiel riešime nové situácie a problémy. Denne máme takmer 276 hovorov prijatých a takmer 300 hovorov nestihneme riešiť.“ povedala o aktuálnom probléme zástupkyňa Linky detskej istoty, Tatiana Ivanič Rybanská.

„Na Slovensku sú duševné poruchy vážny problém, nevenuje sa im však dostatočná pozornosť. Zaradenie témy duševného zdravia do Programového vyhlásenia vlády SR preto vnímame veľmi pozitívne, nakoľko túto šancu dostala táto téma historicky po prvýkrát. Aj súčasná doba dokazuje, že bez duševného zdravia nie je človek ani zdravý, ani v pohode.“ ocenil snahu o riešenie problému Martin Knut z Ligy za duševné zdravie.

Pomoc pre každého

Vzhľadom na obrovský nárast prosieb o pomoc a potreby riešiť vážne existenčné problémy a starosti založilo Občianske združenie IPčko novú webstránku www.krizovalinkapomoci.sk. Ľuďom v núdzi poskytuje už šiesty týždeň pomoc cez rôzne platformy, ako je videohovor, email či online chat s vyškolenými profesionálmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce.

K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu organizácie prispela finančne Nadácia Orange spolu s Orange Foundation v Paríži. Do projektu vstúpil aj Orange zriadením bezplatnej nonstop linky 0800 500 333 a ďalších piatich mobilných čísel, na ktoré budú presmerované prichádzajúce hovory tak, aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky. Ďalšie opatrenia a formy pomoci Orangeu a Nadácie Orange v súvislosti s aktuálnou situáciou nájdete na www.orange.sk/spoluazodpovedne.

Zdieľaj článok:

Comments are closed.