Každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna!

8. augusta 2019
3913
 

Možno si to vôbec neuvedomujeme, no nelegálne cigarety na Slovensku nie sú žiadna náhoda. Obchodom s nelegálnymi cigaretami je najviac zasiahnuté východné Slovensko. Súvisí to najmä blízkosťou Ukrajiny, kde sa veľké množstvo nelegálnych cigariet aj vyrába, ale aj so Schengenskou hranicou a vonkajšou hranicou Európskej únie, po prekročení ktorej je už pohyb pašovaného tovaru pomerne jednoduchý. Podiel nelegálnych cigariet na Slovensku je približne 6 %. V mestách ako Kráľovský Chlmec to však je až 43,2 %, v Snine 37 % a v Sobranciach 21 %.

Štatistiky sú neúprosné. Čísla stále hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tomto roku sa ich podiel vyšplhal na takmer 6 %. „Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento problém, keďže slovenská spoločnosť má značnú mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú svoje nelegálne aktivity. Všetky informácie sme zhromaždili na webovej stránke www.nekurfejky.sk,“ vysvetľuje Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky a dodáva:Jazyk na stránke sme prispôsobili mladšej generácií, aby všetky informácie boli podané jasne a zrozumiteľne. Názov Nekur fejky sme zvolili zámerne na upútanie pozornosti a aj preto, že problém nelegálnych cigariet sa týka najviac východného Slovenska, kde je podľa našich analýz nelegálnou každá tretia škatuľka.“

Podozrivé auto vyšetrované služobným psom

Ohrozujeme svoje vlastné zdravie

V boji proti nelegálnym cigaretám neustále koná aj finančná správa. Od začiatku roku 2019 identifikovali len na východnej hranici s Ukrajinou už viac ako 826 prípadov, pri ktorých zaistili viac ako 2,17 miliónov kusov nelegálnych cigariet. Aj dnes platí, že na vonkajšej hranici sa najčastejšie stretávame s nelegálnym dovozom cigariet. Diapazón kreativity pašerákov nepozná hranice.“ vysvetlil Viktor Mihalčík, riaditeľ Colného úradu Michalovce, dnes už jediného hraničného colného úradu na Slovensku. Príslušníci finančnej správy sa stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi, a to nielen v rôznych konštrukčných dutinách vozidiel, ale aj špeciálne vybudovaných úkrytoch ako dvojitých strechách, či podlahách vozidiel, upravenom motore, ale napr. aj v chlebe, torte, bonboniérach, krabiciach od džúsov, drevených doskách, tvárniciach, ráme bicykla, v protéze, alebo jeden z posledných prípadov v sudoch od piva. Colnými kontrolami na hraniciach prispievame k ochrane trhu nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. A v neposlednom rade aj tomu, aby sme na domácom trhu mali bezpečný a zdraviu neškodný tovar.“ doplnil Viktor Mihalčík.

Nelegálna výroba a predaj nelegálnych cigariet škodí nielen spoločnosti, ekonomike nášho štátu, ale aj zdraviu obyvateľov. Aj preto finančná správa podporuje aktivity Slovenského združenia pre značkové výrobky a podporila aj iniciatívu Nekur fejky. Webová stránka www.nekurfejky.sk obsahuje informácie aj o tom, ako sa dajú rozoznať ilegálne cigarety, aké môžu mať zdravotné, ekonomické aj spoločenské dopady, ale aj možnosť pre občanov ako nahlásiť podnety na zelenú linku Kriminálneho úradu finančnej správy. „Veríme, že naša spoločná snaha povedie k zníženiu tolerancie voči tomuto negatívnemu fenoménu a následne počtu nelegálnych cigariet na Slovensku,“ dodáva na záver Ľubomír Tuchscher.

Zdieľaj článok:

Comments are closed.