Rovnaké vzdelanie pre každého. Áno či nie?

11. októbra 2018
5268
 

Povinná školská dochádzka je niečo, čomu sa nikto nevyhne. Zdravotne znevýhodnené deti však ani zďaleka nemajú také príležitosti ako tie zdravé.

Nadácia pre deti Slovenska a Koalícia pre deti Slovensko sa už niekoľko rokov snažia pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Ich víziou je začleniť čo najviac takýchto detí medzi zdravých rovesníkov. Už v minulom roku spolu s dobročinným Plesom v opere spojili odborníkov z oblasti inkluzívneho vzdelávania. Spolupráca pokračuje aj v tomto ročníku a prináša prvé zmeny k lepšiemu.

Smutné čísla

Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %.

Neznamená to, že na Slovensku je viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. No naše bežné školy sa nevedia prispôsobiť ich individuálnym potrebám.

Chýbajú asistenti, špeciálni pedagógovia či psychológovia. V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách ale len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí. V priemere len každá piata škola má školského špeciálneho pedagóga a na jedného školského psychológa pripadá až 3 000 detí.

Kto chýba?

Vďaka sume 254 620 eur, ktorá sa vyzbierala na 18. ročníku dobročinného Plesu v opere, vznikli v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Koalíciou pre deti Slovensko a odborníkmi kampaň Kto chýba? a projekt Škola inkluzionistov. Želaným výsledkom tohto komplexného programu je, aby vždy, keď je to možné, deti so zdravotným znevýhodnením mohli navštevovať bežné školy a nebolo im upierané právo na vzdelanie.

 „Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Preto sme nesmierne radi, že práve téma inkluzívneho vzdelávania našla toľko podpory u hostí Plesu v opere. Chceme aj naďalej podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti detí i mladých ľudí,“ uviedol Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

 

 

Zdieľaj článok:

Comments are closed.