Slovenskú verziu medzinárodne uznávanej príručky o inklúzii predstavil jej autor Tony Booth

2. decembra 2019
4060
 

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená do 35 svetových jazykov môžu konečne aplikovať do vzdelávacieho procesu všetky školy na Slovensku. Symbolické odoslanie príručky do praxe z rúk autora a zástupcov programu Kto chýba? spôsobilo vlnu záujmu o inklúziu nielen v školách.

Na prezentáciu prvého slovenského vydania publikácie Index inklúzie s autorom prof. Tonym Boothom a následnú odbornú diskusiu kľúčových oblastí príručky prišli desiatky zástupcov škôl a inštitúcií z celého Slovenska. Predstavenie publikácie a jej autora zrealizovala Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?, nad ktorým tento rok prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. „Inkluzívne vzdelávanie vytvára podmienky na to, aby sa všetky deti mohli v škole cítiť plnohodnotne bez ohľadu na ich znevýhodnenie.  Keďže inkluzívne vzdelávanie podporuje potenciál každého dieťaťa, buduje vzájomný rešpekt a toleranciu. Takéto spoločné vzdelávanie môže zásadne pomôcť k prekonávaniu predsudkov a negatívnych postojov voči inakosti, inej skúsenosti či inému názoru,“ odôvodňuje podporu prezidentka.

Symbolického odoslania publikácie do praxe sa ujal samotný autor, profesor Tony Booth, ktorý témy inklúzie a exklúzie vo vzdelávaní viac ako 30 rokov nielen vyučuje a skúma, ale o nich aj píše. Prvé slovenské vydanie vníma ako ďalší krok na ceste k inklúzii v našom školstve. “Index inklúzie predstavuje praktický nástroj pre školy, ktorý ich sprevádza procesom vlastného sebahodnotenia a rozvoja, ako alternatívy voči prístupu, založenom na externom hodnotení, inšpekciách, súťaži a strachu z neúspechu či zlyhania. Učitelia, riaditelia, nepedagogickí pracovníci škôl, členovia rady školy či rodičia ho môžu využívať ako spôsob na skúmanie a zlepšovanie ich škôl. Odstránenie jazykovej bariéry vďaka prekladu Indexu inklúzie do slovenčiny je dôležitým krokom, ktorý umožní priblížiť jeho myšlienky, metódy a praktické návrhy všetkým školám na Slovensku. Vďaka zdieľaným inkluzívnym hodnotám umožní školám premenu na učebné prostredia najvyššej kvality,”  hovorí autor Indexu inklúzie.

Sprievodca s podtitulom Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty pomáha pochopiť význam inklúzie nielen pre školstvo, ale pre celú spoločnosť. Je vhodná pre každého učiteľa, špeciálneho pedagóga, asistenta a psychológa, riaditeľa, ale aj zriaďovateľa a rodičov, nielen detí so zdravotným znevýhodnením. Je praktickou knihou, ktorá pozýva do diskusie o tom, čo môžeme ako jednotlivci či komunita zlepšiť. “Ak chce byť škola inkluzívnou, nemal by byť inkluzívnym len jej jeden pedagóg, na inklúziu treba všetkých. Na začiatok stačí, keď správne začnú dvaja či traja a nastavia celý systém fungovania, do ktorého môžu následne nabehnúť tí ostatní. Preto sme sa rozhodli vydať slovenskú verziu Indexu inklúzie. Chceme pomôcť v nastavovaní inkluzívneho systému nielen v školách zapojených v našom programe” približuje riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Vydanie publikácie Index inklúzie zrealizovala Nadácia pre deti Slovenska vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu v opere, ktorého výťažok z posledných dvoch ročníkov vo výške vyše pol milióna eur putoval práve na podporu inkluzívneho vzdelávania. Hostiteľ dobročinného Plesu v opere, spoločnosť Orange Slovensko, patrí medzi lídrov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a vďaka svojim CSR aktivitám, Nadácii Orange a Plesu v opere dokázal za dvadsať rokov podporiť aktívne komunity, jednotlivcov i znevýhodnené skupiny v mnohých oblastiach. Vďaka dlhodobej spolupráci s dobročinným Plesom v opere je možné vo významnej miere prispieť k pozitívnym zmenám, ktoré dajú deťom so zdravotným znevýhodnením možnosť plnohodnotného vzdelania a šancu navštevovať školu spolu so svojimi zdravými rovesníkmi.

“Podpora vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je na Slovensku dlhodobo podhodnotená a vážime si, že prostredníctvom dobročinného Plesu v opere môžeme k zlepšeniu situácie nielen pomôcť finančne, ale najmä prispieť k zintenzívneniu diskusií a tlaku na systémové riešenia. V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sa nám za uplynulé dva roky podarilo v rámci programu Kto chýba? zrealizovať množstvo úžasných projektov, ktoré vo významnej miere podporili inkluzívne vzdelávanie na slovenských školách a pokračujeme ďalej. Vydanie Indexu inklúzie v slovenčine a jeho distribúcia na slovenské školy je ďalším krokom k zlepšeniu celkovej situácie, pomoci školám a najmä samotným pedagógom v procese inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením,” uviedla Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere.

Školy na Slovensku konečne získavajú vďaka Indexu inklúzie voľne dostupné návody, ako inklúziu zapojiť do učebných osnov, ale aj nápady na prekonávanie bariér, ktorým sa na ceste inklúzie jednoznačne nevyhnú. Nadácia pre deti Slovenska prináša vďaka prekladu pomoc pre školy, aby dokázali byť priestorom na vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. Praktickú príručku pre školy s dôrazom na inkluzívne hodnoty a viac informácií nájdete na stránke programu www.ktochyba.sk.

Zdieľaj článok:

Comments are closed.