Plesu v opere opäť pomôže k zlepšeniu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

19. novembra 2019
3667
 

Ples v opere patrí dlhodobo medzi najväčšie dobročinné podujatia na Slovensku a za uplynulých 10 rokov upozornil na rôzne celospoločenské problémy, vrátane inkluzívneho vzdelávania, ktoré za uplynulé 2 roky podporil sumou 525 106 eur a umožnil tak vznik rozsiahleho programu „Kto chýba?“. Výťažok z pripravovaného 20. ročníka poputuje na rozšírenie programu aj na materské školy.

Ples v opere je nielen významným spoločenským podujatím, ktoré otvára plesovú sezónu na Slovensku, ale predovšetkým dobročinným podujatím, z ktorého štedré príspevky od vzácnych hostí už jedenásty rok v plnej výške putujú na naplnenie jeho charitatívneho poslania. Posledné dva roky zameral Ples v opere svoju pozornosť na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Na uplynulom 19. ročníku darovali hostia doposiaľ najvyššiu sumu  270 486 eur. Celkovo sa na Plese v opere zozbieralo už vyše 2 miliónov eur.

Dobročinný Ples v opere každý rok privíta 300 párov významných hostí z oblasti vedy, spoločenského aj hospodárskeho života, medicíny, vzdelávania aj športu. Práve vďaka nim sa nám podarilo v uplynulých rokoch významne podporiť inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Veľmi ma teší, že hostia vnímajú dobročinný zámer Plesu v opere a umožňujú nám tak realizovať zmysluplné projekty, ktoré majú reálne výsledky,“ hovorí Emília Vášáryová, členka čestného plesového výboru a ambasádorka jeho dobročinného poslania.

V roku 2018 mohol vďaka výťažku dobročinného Plesu v opere vzniknúť v Nadácii pre deti Slovenska program na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“- ako reakcia na podhodnotenú situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Program poskytuje prostredníctvom rôznych projektov pomoc školám, ich pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj deťom a ich rodičom. Prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov ponúka Nadácia pre deti Slovenska školám vzdelávanie, supervíziu, konzultácie a v neposlednom rade finančné granty. „Úspechom je aj zaradenie projektu „Škola inkluzionistov“ do pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva pre školský rok 2019/2020, v ktorých odporúča všetkým školám zapojiť sa do tohto programu na podporu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku,“ približuje Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

„Považujeme za veľký úspech, že sa vďaka podpore dobročinného Plesu v opere podarilo zrealizovať naozaj potrebné projekty, upriamiť pozornosť na problematiku vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť k verejnej diskusii. Uvedomujeme si však, že situácia ešte ani zďaleka nie je ideálna a veľké nedostatky sú aj v oblasti predškolského vzdelávania. Z dostupných dát vieme, že viac ako polovica detí so zdravotným znevýhodnením materské školy nenavštevuje. Dôvodom je najmä fakt, že na ich vzdelávanie je pripravených iba 23% z nich. Preto jubilejný 20. ročník Plesu v opere opäť využije svoj spoločenský význam v prospech detí so zdravotným znevýhodnením s cieľom prispieť k dlhodobým a systémovým zmenám, a to aj so zameraním na deti v materských školách,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere.

Všetky doterajšie aj prebiehajúce aktivity na podporu inkluzívneho vzdelávania v rámci programu „Kto chýba“ sa podarilo zrealizovať práve vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu v opere, ktorého hostiteľ je spoločnosť Orange Slovensko, ktorá vďaka svojim CSR aktivitám, Nadácii Orange a Plesu v opere dokázala za dvadsať rokov podporiť aktívne komunity, jednotlivcov i znevýhodnené skupiny v mnohých oblastiach.

„Veľmi ma teší, že za uplynulé dva roky sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky práve tejto oblasti, zároveň si uvedomujeme, že situácia ešte ani zďaleka nie je v žiadanom stave a je potrebné sa problematike inkluzívneho vzdelávania venovať naďalej,“ hovorí Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere a člen Čestného plesového výboru.

Zdieľaj článok:

Comments are closed.