Ženy pozor: Lekári predstavujú prelomovú novinku v hormonálnej antikoncepcii!

4. novembra 2021
1843
 

To, že je hormonálna antikoncepcia najspoľahlivejšia antikoncepčná metóda nepochybuje nikto, avšak aj napriek tomu ju mnohé ženy odmietajú. Prečo? Podľa odborníkov mnohé veria nepravdivým mýtom spred 50 rokov. Ak ste doteraz váhali, či začať užívať HAK, prelomová novinka za posledných 30 rokov vás určite presvedčí, že je to dobrý nápad.

„Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky HAK súvisia najmä s jej estrogénovou zložkou – nevoľnosť a bolesť brucha, bolesť hlavy, bolesť prsníkov a/alebo citlivosť, menštruačné nepravidelnosti. Preto je výber estrogénu v HAK kľúčový. Som rád, že mnohé ženy aj gynekológovia tak v najbližšej dobe privítajú možnosť vybrať si v HAK nielen gestagénovú zložku, ale aj estrogénovú zložku. Aj naďalej však platí, že výber vhodnej hormonálnej antikoncepcie ostáva na dohode pacientky a jej gynekológa, keďže on ju pozná najlepšie aj po zdravotnej stránke a vie posúdiť, ktorý preparát je pre ňu najvhodnejší, prezrádza profesor Borovský, prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a dodáva

Estrogény

Najrozšírenejšou hormonálnou antikoncepciou na svete aj na Slovensku je kombinovaná HAK, ktorá obsahuje obidva ženské hormóny – estrogén aj gestagén. Medzi jednotlivými typmi HAK je rozdiel najmä v gestagénovej zložke. Estrogénová zložka bola donedávna takmer vo všetkých preparátoch totožná a rozdiely boli len v množstve, ktoré preparát obsahoval. Poznáme 4 hlavné estrogény, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ženskom tele: estrón, estradiol, estriol a v poslednej dobe pribudlo poznanie estetrolu. K ich produkcii dochádza v rôznych častiach organizmu a v rôznych životných obdobiach ženy a aj počas jej menštruačného cyklu sa mení ich hladina. Súčasťou každej existujúcej kombinovanej HAK doteraz bola estrogénová zložka vo forme samotného estradiolu alebo jeho derivátov.

Woman hand holding a contraceptive panel prevent pregnancy

Prelomová novinka

Po viac ako 30. rokoch existencie HAK prichádza k prelomovej novinke vo forme inovácie v estrogénovej zložke hormonálnej antikoncepcie. Estetrol, ako najmenej známy ženský estrogén bol síce objavený už v roku v roku 1965, ale až teraz vedci dokázali využiť jeho pozitívne vlastnosti v praxi. Jeho najväčšou výhodou je, že na tkanivá v organizme pôsobí selektívne (NEST= Natívny Estrogén so Selektívnym pôsobením v Tkanivách), čo znamená, že inak pôsobí na tkanivo v prsníku či v pečeni, inak na kostné tkanivo a inak aj na tkanivá v maternici či pošve. Rozdiel je v mechanizme účinku. Kým iné estrogény účinkujú na membránový a jadrový estrogénový receptor, estetrol účinkuje len na jadrový receptor, zatiaľ čo membránový blokuje. Preto pôsobí odlišne v rôznych tkanivách podľa toho, aké receptory sa v nich nachádzajú. Tým, že ide o takto selektívny estrogén, má požadovanú estrogénovú aktivitu, ktorá pôsobí antikoncepčne, ale má menšie riziko nežiaducich účinkov.

Ďalšie výhody estetrolu

  • Má veľmi dlhý polčas rozpadu, takže účinok je dostatočne dlhý a preto je možné ho ľahko využiť v liekoch, ako napríklad v HAK.
  • Nekonvertuje na estriol alebo estradiol, teda nevznikajú metabolity, ktoré môžu mať potencionálne škodlivé účinky, takže jeho bezpečnostný profil je priaznivejší.
  • Vylučuje sa prevažne močom, čo je tiež výnimočná vlastnosť, lebo nepodlieha metabolizmu v pečeni, čiže ju nezaťažuje. V tomto je rozdielny oproti ostatným estrogénom.
  • Nedochádza k interakcii s inými liečivami.
Zdieľaj článok:

Comments are closed.