Unikátny EKO muzikál Odpad je poklad. Pomôžu našej planéte tí najmenší?

19. júla 2022
1302
 

Klimatické zmeny, roztápanie ľadovcov, extrémne výkyvy počasia, produkcia stále väčšieho množstva odpadu, vedie u niektorých ľudí k tzv. klimatickej úzkosti. Tá sa prejavuje smútkom, obsesívnym myslením, strachom o budúcnosť, tlakmi na hrudi a bolesťami hlavy.

Najmladšia generácia vníma ochranu životného prostredia a problematiku odpadov, ako hru. A presne takýmto spôsobom je potrebné jej očistu planéty prezentovať. Pokiaľ ide o mládež, u nich sa už klimatická úzkosť dostavuje. Niektoré mladé ženy sa dokonca nechcú stať matkami. Je za tým nielen obava o budúcnosť dieťaťa, ale tiež uhlíková stopa, ktorú dieťa na planéte zachováva.

Je nepopierateľné, že mladá generácia je na témy súvisiace so životným prostredím oveľa citlivejšia ako generácia jej rodičov a starých rodičov. Napokon, dôsledky klimatických zmien dnes pociťujeme viac ako kedysi. Odpad je poklad je prvý EKO muzikál, ktorý upozorňuje a hravou formou približuje deťom a študentom problematiku životného prostredia.

Ukážme deťom, ako môžu chrániť životné prostredie

„Deti a mládež sú omnoho viac vnímavejšie k potrebe ochrany životného prostredia. Stále častejšie sa objavujú medzi mladými ľuďmi témy spojené s environmentálnym zdravím a úzkosťou. Tieto obavy sú opodstatnené a my dospelí by sme ich nemali brať na ľahkú váhu. Mali by sme si z detí a ich potreby chrániť životné prostredie brať príklad. Aktivity, do ktorých sa zapájame a ktoré prinesú zlepšenie stavu životného prostredia na našej planéte, pomôžu odstrániť ich strach z budúcnosti,“ hovorí Bohumila Tauchmannová, autorka jedinečného projektu spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina, ktorého súčasťou je unikátny EKO muzikál Odpad je poklad.

Kouč a mentor v oblasti osobnostného rozvoja s viac ako 25 ročnými skúsenosťami Andy Winson hovorí, že deti a mladá generácia majú lepšie poznatky ako staršia generácia, ktorá nebola tak vedená k ochrane životného prostredia. „Aj environmentálna úzkosť sa prejavuje viac u nich, pretože s danými informáciami nevedia pracovať a nedokážu sami oddeliť to, čo je deje okolo nich, od toho, čo sa deje v nich.“

Najbližších niekoľko rokov bude pre ľudstvo kritických. Ak nedosiahneme nasledujúce tri roky stav globálneho poklesu skleníkových plynov, nepodarí sa nám neprekročiť celkové oteplenie planéty o 1,5 stupňa. Aj to je jedno z nedávnych vyhlásení najnovšej správy Medzinárodného panelu o zmene klímy (IPCC).

Učme deti o životnom prostredí hrou

Ambíciou unikátneho EKO muzikálu Odpad je poklad, je priblížiť odpad ako recyklovateľnú surovinu, žiakom, študentom a neskôr aj ich rodičom, po celom Slovensku. „Škola hrou je účinná metóda učenia, ktorá je blízka detskému naturelu. Práve takýto cieľ sme sledovali, keď sme spojili vzdelávanie s umením a vytvorili vzdelávací muzikál Odpad je poklad. Muzikál je zameraný na oblasť odpadového hospodárstva v spojitosti s ochranou životného prostredia. Je to zážitkové vzdelávanie, ktoré by malo zasiahnuť do budovania mentálnej výbavy ďalších generácií, v prospech udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia,“ predstavuje zámer muzikálu jeho autorka Bohumila Tauchmannová.

Muzikál a jeho online firma bol uvedený do života 1. júna tohto roka a odvtedy už zarezonoval na viacerých školách. Svoju skúsenosť s reakciami detí približuje Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR – PACK, a.s., ktorá je odborným garantom projektu: „Mal som možnosť pozrieť si muzikál spolu s druhákmi na základnej škole a presvedčil som sa, že deti živo reagovali na obsah muzikálu. Niektorí si pospevovali refrény pesničiek spolu so spevákmi počas premietania a iných muzikál rozospieval a roztancoval. Následne sme spolu hovorili o témach, ktoré muzikál nastolil. Navštívili sme tiež triediacu linku a hovorili o význame triedenia, recyklácie odpadu a potrebe predchádzania tvorby odpadu. Takto sme mali možnosť zopakovať si to, o čom nás učil muzikál.“  

 „Hravá forma je zábavná, uvoľňujúca a najmä vyvoláva emócie. A tie spúšťajú v tele procesy, ktoré dokážu ovplyvniť to, že si to zapamätáme. Ak je hra súčasťou pútavého príbehu a vtiahne nás do deja, tak nás dokáže vytvorené posolstvo zasiahnuť aj na celý život. Či už pozitívne alebo negatívne,“ konštatuje Andy Winson.

Spoločne môžeme zmeniť svet k lepšiemu

Muzikál Odpad je poklad v sebe nesie nielen edukačnú rovinu, ale aj rovinu spoločenskej zodpovednosti a môžeme ho označiť ako inovatívny projekt slúžiaci verejnému záujmu. Čo môže muzikál v deťoch zmeniť a v čom ich utvrdiť? „Dôležitá zmena môže nastať v nadobudnutí istoty, že spoločne môžeme zmeniť svet k lepšiemu. A tiež, že ak budeme k planéte zodpovední, nemusíme mať strach o budúcnosť,“ hovorí B. Tauchmannová. M. Sebíň dodáva, že takýmto zaujímavým spôsobom si žiaci a študenti ľahšie zapamätajú, prečo sa majú správať k odpadu ako ku vzácnej surovine. „Utvrdia sa aj v tom, že má zmysel upozorňovať okolie, že triediť a recyklovať odpad, je veľmi dôležité, ak chceme, ako sa spieva v muzikáli, mať planétu v pohode.“

Podľa slov A. Winsona môže muzikál pomôcť deťom vytvoriť triezvy pohľad na problematiku, ktorá sa dnes už dotýka každého z nás: „Sú však dva extrémy. Prvým je ‚Je mi to jedno, čo sa okolo mňa deje a flegmaticky pred tým zatváram oči.‘ Druhým extrémom je, že sa začnú trápiť, zosobňovať si to, čo sa deje a vytvoria si tak enviromentálnu úzkosť.“ Ani jeden extrém nie je podľa jeho vyjadrenia správny, pretože neprospieva a ani nepomáha nikomu. „Preto muzikál ukáže polohu niekde medzi – zaujímaj sa, nebuď ľahostajný k tomu, čo sa deje okolo teba, nauč sa veci ovplyvňovať, nielen konzumovať a nezosobňuj  si to, ale udržiavaj si triezvy pohľad,“ dodáva A. Winson.

Zdieľaj článok:

Comments are closed.